Opisz krótko wydarzenia które miały miejsce na sumatrze w 2004 roku
  • PDF
  • 21 lutego 2022 18:55

Polskie Wypadki Marcowe współgrały z innymi wydarzeniami w Europie i na świecie, takimi jak Praska Wiosna w Czechosłowacji i rewolta młodych 1968 w państwach Europy Zachodniej.Czas i miejsce akcji.. Pomóżcie!. W 1364 roku w Krakowie miał miejsce kongres monarchów zwołany przez Kazimierza Wielkiego.Brali w nim udział między innymi cesarz Karol IV Luksemburski,król Ludwik Węgierski,król Danii Waldemar,król Cypru Piotr.Z tej okazji mieszczanin krakowski Mikołaj Wierzynek wydał w imieniu Krakowa wi…

Regulamin | Kontakt