Usłyszysz dwukrotnie dwa komunikaty zaznacz poprawne odpowiedzi

Pobierz

Zadanie.Egzamin gimnazjalny z języka angielskiego - poziom rozszerzony - kwiecień 2012.. Wpisz znak X w jedną z kratek A, B albo C.. Luki należy uzupełnić w języku włoskim.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.Usłyszysz dwukrotnie dwa teksty.. 1.2.Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Zadanie 8.. CD 05 MP 05 Usłyszysz dwukrotnie cztery pytania.. (0-1) Nie masz pewności, czy dobrze udało Ci się zrozumieć koleżankę z Anglii.. Jedna odpowiedź nie pasuje do żadnego pytania.. Co powiesz?. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią nagrania.. Uwaga!. Zadanie 1.. Zaznacz, co on będzie robił podczas nadchodzącego weekendu.. Usłyszysz dwukrotnie wypowiedź na temat robienia zakupów w różnych miejscach w Londynie.. Zanim usłyszysz nagranie, przeczytaj odpowiedzi i zastanów się, na jakie pytania mogą odpowiadać.. 1.Jakiej części mowy brak?Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź, np. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu w zadaniach 1.1.-1.6. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą.Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt..

Usłyszysz dwukrotnie komunikat dotyczący szkolnego dnia sportu.

Na podstawie informacji zawartych w nagraniu odpowiedz krótko na pytania.. A BC D BC D BC D Poprawna odpowiedź w zadaniu Układ odpowiedzi na karcie odpowiedzi Sposób zaznaczenia poprawnej odpowiedzi Sposób zaznaczenia pomyłki i poprawnej odpowiedziZapoznaj się ze zdaniami podanymi poniżej.. Prosisz ją o powtórzenie.. Zaznacz znakiem X odpowiednią ru-brykę w tabeli.. Usłyszysz dwukrotnie wypowiedź pewnego krytyka fil-mowego na temat Bollywood.. (0-6) Usłyszysz dwukrotnie dwa teksty.. Z zadaniach 1.1.-1.5., na podstawie informacji zawartych w nagraniu, z podanych odpowiedzi wybierz właściwą.Usłyszysz dwukrotnie pięć komunikatów meteorologicznych (2.1.. Usłyszysz dwukrotnie dwa teksty.. - Zadanie 1: Kompass neu 3 - strona 78Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty.. Rozwiązanie wpisz do tabeli.. Usłyszysz dwukrotnie wypowiedzi czterech osób na temat ich poglądu na zdrowe żywienie.Usłyszysz dwukrotnie wywiad z Anną Mayer.. B. C.Popatrz na obrazki i wybierz poprawne odpowiedzi pobierz jpg.. Przyporządkuj każdemu z nich właściwą odpowiedź, wpisując litery a e w kratki 1.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.. Wpisz znak X w jedną z kratek: A, B albo C.. W zdaniach pod notatką wybierz poprawną odpowiedź (a-c) do każdej z luk (1-4).. Then fry them inPolecenie brzmi: Posłuchaj rozmowy, przeczytaj zdania i wybierz poprawną odpowiedź, a następnie ..

Usłyszysz dwukrotnie komunikat.

Zdania 1-3 odnoszą się do pierwszego tekstu, natomiast zdania 4-6 do drugiego.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią nagrania.. Na podstawie usłyszanych informacji zdecyduj, które zdania są zgodne z treścią tekstu (TRUE), a które nie (FALSE).. B. Der Freund, weil er im Ausland studierte.Usłyszysz dwukrotnie wypowiedź nastolatka.. Wybierz trzy z nich, które najlepiej pasują do odpowiedzi 1, 2 i 3.. Usłyszysz dwukrotnie rozmowę telefoniczną rodzica z sekretariatem szkoły.. Zaznacz, co chłopiec dał psu na spacerze.. Zadanie 4.. Zdania 1-3 odnoszą się do pierwszego tekstu, natomiast zdania 4-6 do drugiego.. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu zaznacz w tabeli znakiem X,Co mu odpowiesz?. Na pytania należyZapoznaj się z treścią zadania.. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu wybierz poprawną odpowiedź w zdaniach 1-6, zakreślając literę A, B lub C.. W zdaniach pod notatką wybierz poprawną odpowiedź (a-c) do każdej z luk (1-4).. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu wybierz poprawną odpowiedź w zdaniach 1-6, zakreślając literę A, B lub C.. Wybierz prawidłową reakcję.. Zakreśl literę A, B, C albo D.. Powiedz.. Zaznacz jedną z trzech możliwości, zakreślając literę A, B lub C.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.FUNKCJE JĘZYKOWE W tym typie zadania usłyszysz kilka jednozdaniowych wypowiedzi (np. pytań), do których należy dobrać poprawną reakcję..

Usłyszysz dwukrotnie trzy odpowiedzi (A-C).

(0-1) Usłyszysz dwukrotnie rozmowę chłopca z mamą.. Usłyszysz dwukrotnie rozmowę telefoniczną.. - Zadanie 1: Meine Welttour 3.Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Poniżej znajdziesz 5 pytań.. 2 .usłyszysz dwukrotnie.. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu odpowiedz na pytania 3.1.-3.4., tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać sens wysłuchanego tekstu.. Liczba osób jest większa niż liczba komunikatów.. Analiza poziomu umiejętności uczniów na podstawie zadańegzaminacyjnych.. Przeczytaj notatkę odnoszącą się do tekstu, który .. usłyszysz dwukrotnie.. Do podanych komunikatów dobierz osoby (A - F), które te komunikaty mogą zainteresować.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Con chi potranno correre i ragazzi?Powiedz.. - Zadanie 2: Kompass neu 2 - strona 58..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt