Historia integracji europejskiej notatka

Pobierz

przesłanki społeczne i kulturowe 6.Proces integracji europejskiej a globalizacja.. Demokratyzacja Europy Zachodniej.. 28 stycznia 1997 roku uchwalono Narodową Strategię Integracji.. w Europie jest najbardziej widoczna w sferze gospodarczej.. Proszę pamiętać, że obowiązuje Was zarówno treść podręcznika jak i treści przekazywane przez nauczyciela podczas lekcji.. Mają one Wam pomóc, ale nie zwalniają z obowiązku notowania czy czytania podręcznika.. W kwestii polityki zagranicznej Karol Wielki postawił na ekspansję.8 sierpnia 1996 roku powołano Komitet Integracji Europejskiej.. a) Powstanie Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej (OECC) - 1948 r. b) Powstanie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) - 1960 r. 2. idea Zjednoczonej Europy.. Łaptos J., Europa jedna czy dwie?. Przemiany w skali globalnej, które wystąpiły w latach 1850 - 1950 były niekorzystne dla krajów zachodnioeuropejskich i zepchnęły je w rezultacie na pozycje drugorzędne.W poczet Ojców integracji europejskiej zalicza się ośmiu polityków, którzy mieli największy wpływ na powstanie Wspólnot Europejskich: (w kolejności alfabetycznej) Konrad Adenauer - - pierwszy kanclerz demokratycznych Niemiec , zwolennik zjednoczenia Europy opartego na tradycjach i wartościach chrześcijańskich .Wymienione trzy wspólnoty tworzą nadal podstawy dzisiejszej Unii Europejskiej..

Początki integracji europejskiej.

c. w 1986 r. Hiszpania i Portugalia.. Karol odziedziczył władzę po swoim ojcu Pepinie Krótkim.. wprowadzenie obywatelstwa Unii Europejskiej.. Typ materiału: Tekst.. Przeskocz do: Zawartość - .Przyglądając się integracji europejskiej i jej historii, warto przyjrzeć się kilkunastu etapom i elementów ją tworzących: Powstanie pojęcia współczesnej integracji europejskiej; Formowanie się pierwszych etapów integracji.. Stwórz ściągę .. Karol Wielki wstąpił na tron w 768 roku.. Najczęściej termin ten używany jest łącznie z takimi określeniami jak -gospodarcza, społeczna .Historia integracji europejskiej.. POJĘCIE ORAZ MODELE INTEGRACJI Termin "integracja" pochodzi od łać.. Dzieje polityczne, Poznań 1990.. Stare Liceum .. Blogi prowadzone na notatkizlekcji.pl tworzone są przez nauczycieli oraz lektorów i zawierają treści zgodne z programami nauczania na różnych poziomach i szczeblach edukacji.Historia - notatki z lekcji.. W 1981 r. do grona państw tworzących wspólnotę została przyjęta Grecja, a w 1986 Hiszpania i Portugalia.. Blogi prowadzone na notatkizlekcji.pl tworzone są przez nauczycieli oraz lektorów i zawierają treści zgodne z programami nauczania na różnych poziomach i szczeblach edukacji.Do pozytywnych skutków integracji europejskiej należy zaliczyć m.in. wzrost znaczenia Europy na arenie międzynarodowej..

Poszerzanie integracji europejskiej.

Powstanie pierwszych międzynarodowych organizacji gospodarczych.. Przeczytaj wybrane przez nauczyciela fragmenty lekcji z Epodręcznika.. Połączenie kilku mniejszych gospodarek narodowych spowodowało, że gospodarka Unii Europejskiej jest jedną z największych na świecie.Historia integracji europejskiej zaczyna się już w czasach monarchii Karola Wielkiego.. Ojcowie integracji europejskiej - - Konrad Adenauer (RFN)Strona zawiera materiały do nauki historii i wiedzy o społeczeństwie: (notatki, podręcznik, źródła, quizy) oraz tematyczną bibliografię artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"Historia integracji europejskiej.. W następstwie krótkiej, lecz brutalnej wojny arabsko-izraelskiej w październiku 1973 r. rozpoczyna się kryzys energetyczny i problemy gospodarcze w Europie.Priorytety dla POLSKI 1.ciągle doskonalić przygotowania do integracji 2.poprawić wizerunek państwa 3.lansować politykę poprawy współpracy euro- atlantyckiej 10.Interesy wspólnej Europy 1. rozszerzenie rynku zbytu 2. przeciwdziałanie globalizacji 3. zatrzymywanie na swoim rejonie małych i średnich firm 11.Instytucje Unii Europejskiej .Przeczytaj artykuł Radosława Chudego "Historia integracji europejskiej okiem młodego Europejczyka".. Łastawski K., Historia Integracji Europejskiej, Toruń 2006.I..

Początki Integracji europejskiej.

d. w 1995 r. do Unii Europejskiej przystąpiły Austria, Szwecja i Finlandia.. Na kanale Parlamentu Europejskiego w Polsce zobacz krótki film o Traktacie Paryskim.Unia Europejska to stowarzyszenie 25 państw Europy, współpracujących na poziomie międzynarodowym na rzecz wspólnego rozwoju, dobrobytu i zapewnienia pokoju.. c. przemiany polityczne we Francji - w 1958 r. wprowadzono nową konstytucjęPoczątek integracji europejskiej a) integracja małych paostw - 1948 - elgia, Holandia, Luksemburg zawarły unię celną - powstał Benelux b) 1949 r. - powstanie Rady Europy - organizacja europejska, która znacznie przyczyniła się do integracji europejskiej.. Przybiera różne formy, przebiega wolniej lub szybciej, ma zwolenników i przeciwników, ma aktorów głównych i statystów, ale co najważniejsze, ciągle się rozwija i czy chcemy tego, czy też nie, jesteśmy w niego zaangażowani i od nas zależy, w jakim stopniu będziemy w nim .HISTORIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 1.. Właściwy proces integracji europejskiej zapoczątkowany został 9 maja 1950 roku, kiedy to Jean Monnet i Robert Schuman przedstawili propozycję rządu francuskiego, która przeszła do historii jako tzw. plan Schumana.Integracja Europejska, pod red. M. Perkowskiego, Warszawa 2002..

Dlatego warto notować.Historia integracji europejskiej.

a. w Niemczech został obalony faszyzm i rozpoczęła się budowa demokracji.. b. Włochy po abdykacji króla Wiktora Emanuela III przekształciły się w republikę.. Traktat Paryski 1951. europejska wspólnota węgla i stali.. II wojna światowa XX wiek Treść została zweryfikowana i sprawdzona.Integracja gosp.. Prowadzona przez niego była od początku bardzo konkretna.. Integracja polega więc na budowaniu w miarę jednolitej nowej całości z istniejących już elementów.. Podczas posiedzenia Rady Europejskiej w Luksemburgu w grudniu 1997 r. zapadła decyzja o podjęciu negocjacji członkowskich z sześcioma państwami: Polską, Węgrami, Czechami, Słowenią, Estonią i Cyprem - tzw.Coraz większa wspólnota - pierwsze rozszerzenie.. W 1973 roku do europejskiej "szóstki" dołączyła Wielka Brytania, Dania i Irlandia.. Historia powszechna.. a. w 1973 r. do wspólnot przystąpiły: Dania, Irlandia i Wielka Brytania.. Dania, Irlandia i Wielka Brytania przystępują do Unii Europejskiej 1 stycznia 1973 r. powiększając tym samym liczbę jej członków do dziewięciu.. b. w 1981 r. Grecja.. Korzenie Europy.. Historia integracji europejskiej 1951 - traktat paryski Powstanie EWWiS Europejskiej Wspólnoty W ęgla i Stali Niemcy, Francja, Włochy, Belgia, Holandia, Luksemburg 1957 - traktaty rzymskie Powstanie EWG i EURATOM EWG - Europejska Wspólnota Gospodarcza EURATOM - Europejska Wspólnota Energii Atomowej Niemcy, Francja, Włochy,Proces integracji europejskiej trwa od kilkudziesięciu lat.. Pojęcie Europy jako odmiennego tworu polityczno-kulturowego, przeciwstawianego z całą ostrością i swiadomością Azji, wytworzyło się w starożytności, w okresie między wojnami grecko-perskimi a epoką Aleksandra Wielkiego.Notatki z lekcji to narzędzie edukacyjne składające się wszechstronnego generatora testów, bloga, prezentacji, wykładów, ćwiczeń i gier, panelu statystyk wejść, dziennika on-line ze statystykami wyników.. Dla zainteresowanych.. Typ materiału: Lekcja z Epodręcznika.. traktat paryski.. Krasuski J., Europa Zachodnia po II wojnie światowej.. 7 lutego w Maastricht (Holandia) podpisany został Traktat o Uni Europejskiej i Walutowej .Cda.pl: +: zawiera materiały do nauki historii i wiedzy o społeczeństwie: (notatki, podręcznik, źródła, quizy) oraz tematyczną bibliografię artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki" google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt