Iliada streszczenie i opracowanie

Pobierz

Poemat rozpoczyna się inwokacją do muzy, w której narrator prosi o natchnienie, by mógł spisać historię gniewu Achillesa.. który zaostrzył się, jak pisze narrator, w momencie kłótni Agamemnona z Achillesem.Iliada, czyli Pieśń o Ilionie - Iliás (gr.).. Pieśń I szczegółowo omawia przyczyny owego gniewu, który zaostrzył się, jak pisze narrator, w momencie kłótni Agamemnona z Achillesem.Iliada, Homer - opracowanie, interpretacja, bohaterowie, motywy .. Gniew herosa wynika z utraty jego branki, Bryzeidy, którą zabrał mu Agamemnon, wódz Greków.. Rozpoczyna się inwokacją, która jest prośbą do muzy o natchnienie.. Już od dziesięciu lat toczy się wojna o piękną Helenę, pozostającą w Troi jako żona księcia Parysa.. Geneza "Iliadzie" przypisuje się autorstwo Homera, mimo iż jest to kwestia sporna.. "Iliada" to obok "Odysei" jedno z najsłynniejszych dzieł Homera.. Ida powróciła właśnie z rodzinnych wakacji pod namiotem, które stały się tylko przyczyną licznych kłopotów i niesnasek.. Na pomoc Achajom ruszają Hera, Atena, Posejdon, Hermes i Hefajstos, a Trojańczykom - Ares, Apollo, Afrodyta, Atena i Latona.. Można jednak na podstawie źródeł historycznych stwierdzić, że utwór ten powstał ustnie, a był potem przekazywany w tej samej formie przez wędrownych śpiewaków greckich (tzw. aoidów), którzy śpiewali go na dworach greckich.Tematem "Iliady" jest więc gniew Achillesa - najpierw z powodu odebrania mu przez Agamemnona jego branki Bryzeidy, później z powodu śmierci jego ukochanego przyjaciela, Patroklesa..

Fragmenty...Iliada - Homer: streszczenie fragmentów utworu Pieśń I.

Jest ona prawdopodobnie dziełem, które poprzedza "Odyseję", gdyż pojawiają się tam ci sami bohaterowie oraz wspomnienie akcji, która działa się w "Iliadzie".. Prawdziwym tematem dzieła jest bowiem konflikt między przywódcą wojsk greckich, Agamemnonem a najsilniejszym z achajskich wojowników Achillesem.. Pojawienie się Aleksandra (Parysa) i Hektora na polu walki wzmaga zapał Trojan.. Utwór rozpoczyna inwokacja do Muzy, będąca jednocześnie zapowiedzią tematu, którym jest gniew Achillesa.. Achilles jest nieugięty.. Wszystko co trzeba wiedzieć o eposie Homera Odyseja znajdziecie na streszczenia.pl.. Kłótnia ta zostaje wywołana za sprawą Apolla, który w akcie zemsty zsyła na greckie wojska zarazę.Iliada - streszczenie szczegółowe Epos przed­sta­wia wy­da­rze­nia ostat­nie­go (dzie­sią­te­go) roku woj­ny tro­jań­skiej.. Podczas narady Achilles pokłócił się z Agamemnonem, by oddać brankę wojenną.Zgodnie z tradycją gatunku epickiego, Iliadę poprzedza inwokacja, czyli zwrot do bogini z prośbą o natchnienie i pomoc w efektownym oddaniu gniewu Achillesa.. Wykazywał się odwagą i męstwem.. Znajdziesz tutaj informacje o autorze, genezę utworu, charakterystykę kompozycji, plan wydarzeń, szczegółowe omówienie najważniejszych postaci i scen, a także głównych motywów literackich pojawiających się w utworze..

Niestety, w drodze spotyka się ze szpiegami.Krótkie streszczenie "Iliady" 1.

Jeśli wierzyć źródłom, utwór powstał w jednym z miast jońskich na przełomie dziewiątego i ósmego wieku przed naszą erą.. Akcja powieści rozpoczyna się w pewne deszczowe sierpniowe popołudnie.. Atena prosi o przychylność bogów w stosunku do Odyseusza, który po wojnie trojańskiej nie może wrócić do domu.. Wyzwanie przyjmuje Ajas Wielki, lecz pojedynek bohaterów pozostaje nierozstrzygnięty.Okoliczności powstania Iliady Z powstaniem Iliady wiąże się wiele nierozwiązanych kwestii.. Gniew Achillesa rośnie podczas kłótni z Agamemnonem.. Zeus rozkazuje Kalipso uwolnić Odyseusza.. Achilles zabija Hektora i bezcześci jego zwłoki, przywiązał je do rydwanu i ciągnął za sobą wokół murów Troi.Iliada - streszczenie Pieśń I ZARAZA.. Mężczyzna buduje tratwę i odpływa.Opracowanie Biografia Homera Poezja bohaterska przed Homerem Okoliczności powstania utworu Iliada a historia Mity trojańskie Co jest tematem utworu?. Hektor wyzywa na pojedynek jednego z Greków, by w ten sposób zakończyć krwawy dzień.. Żadna ze stron konfliktu nie zamierza ustępować.Zawiera bardzo szczegółowe streszczenie oraz drugie skrócone, ułatwiające szybkie przygotowanie się przed lekcją.. Okazuje się, że został uwięziony przez Kalipso.. Wiersz.. Chryzes zwrócił się z prośbą o pomoc do Apolla i zesłał zarazę na wojsko greckie..

Pierwsze wersy są zapowiedzią fabuły, ponieważ mówią o...Iliada - streszczenie, Homer Iliada - streszczenie i opracowanie.

Opracowanie zawiera plan wydarzeń, wnikliwie wyjaśnioną problematykę oraz szerokie charakterystyki bohaterów.. Streszczenie .. "Iliada" — zakończenie utworu Wieść o tej tragedii wzbudza ogromny gniew w Achillesie.. Już od dziesięciu lat toczy się wojna o piękną Helenę, pozostającą w Troi jako żona księcia Parysa.Zeus decyduje, że nie będzie już ingerować w wojnę, ale pozostali bogowie mogą robić co chcą.. Au­tor opi­sał jed­nak tyl­ko kil­ka naj­waż­niej­szych epi­zo­dów.Chcą, by wrócił i walczył.. "Iliadzie" przypisuje się autorstwo Homera, mimo iż jest to kwestia sporna.. Opie­ra się na tra­dy­cji ust­nej, zo­sta­ła spi­sa­na praw­do­po­dob­nie w VIII w. p. n. e. Przed­sta­wia tu­łacz­kę Ody­se­usza, wra­ca­ją .Odyseja - streszczenie eposu Homera - strona 2.. Ta też to czyni.. Trojańczyk ostatecznie decyduje się przeciwstawić rozgniewanemu Grekowi.. Centralnym tematem Iliady, wyraźnie zaznaczonym już w inwokacji .Opracowanie zawiera ponadto plan wydarzeń, wnikliwie wyjaśnioną problematykę oraz szerokie charakterystyki bohaterów.. Niewątpliwą zaletą Odysa był spryt i mądrość, ponieważ stał się pomysłodawcą stworzenia konia trojańskiego.OPRACOWANIE.. Wojna ta stanowi jednak u Homera tylko tło..

Po powrocie do Poznania spotyka ją jednak jeszcze gorsza sytuacja - nie ma ani jedzenia, ani pieniędzy.Odyseja - streszczenie.

Dopiero po stracie przyjaciela rusza do boju i dąży do konfrontacji z Hektorem.. Tymczasem Hektor chce wysłać kogoś na zwiady do Greków.. Diomedes i Odyseusz skradają się do obozu trojańskiego.. Iliada napisana została tzw.Iliada to wielki utwór epicki (epos), który podejmuje temat wojny trojańskiej.. w której bra³ równie¿ udzia³ Odyseusz, zaœ Odyseja opowiada o dziesięcioletniej tu-.Geneza.. Zgłasza się Dolon.. Achilles wdziewa zbroję i wraca na pole walki, odnosi wiele zwycięstw.Był królem Itaki oraz wojownikiem.. Opowieść o oblężeniu Troi (Ilionu) przez Greków, o wojnie grecko-trojańskiej, a właściwie o małym wycinku tej.Iliada składa się z ponad 15 i pół tysiąca wersów.. Odyseusz, Fojniks i Ajas idą z poselstwem.. Agamemneon wziął na brankę córką kapłana Chryzesa, której nie chciał mu zwrócić.. Autorem opracowania jest: Adrianna Strużyńska.. Ak­cja przy­pa­da więc na 1184 r. p. n. e. i obej­mu­je oko­ło pięć­dzie­się­ciu dni.. "Ody­se­ja" to epos, któ­re­go au­tor­stwo przy­pi­su­je się Ho­me­ro­wi.. Żeby wziąć udział w wojnie musiał opuścić własną ojczyznę i bliskich.. Zamieszkiwał na niej król wiatrów - Eol.Iliada i Odyseja Autor: Homer..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt