Zapisz w odpowiednich miejscach nazwy mórz oznaczonych numerami na mapie

Pobierz

2. czy 3.. 2010-03-03 17:59:52; Korzystając z mapy w atlasie geograficznym rozpoznaj miasta oznaczone na mapie konturowej cyframi 1-3 oraz obiekty geograficzne oznaczone cyframi 4-10.. 1 2 3 W Egipcie faraonów 1 Na dobry początek Rozwiąż dodatkowe zadanie docwiczenia.pl Kod: H5CYGMb) Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli numery, którymi oznaczono podane zbiorniki wodne na mapie.. Wpisz we właściwych miejscach tabeli numery, którymi oznaczono te obszary, oraz litery odpowiadające nazwom roślinności charakterystycznej dla danego klimatu.. (zdjęcie w załączniku).. Należy zapisać następujące nazwy państw:1.. 2 stycznia 2021.. W dniu 21 marca, w miejscu oznaczonym na mapie numerem 1, wysokość Słońca w momencie górowania jest większa niż w miejscu oznaczonym numerem 4.. Na napisanie poziomu rozszerzonego maturzyści mieli 180 minut, czyli standardowe 3 godziny.. B. Lasy liściaste.. Na mapie numerami od 1 do 7 oznaczono państwa sąsiadujące z Polską.. Zaznacz poprawną odpowiedź.Zad.. Długość trwania dnia w miejscu oznaczonym na mapie numerem 2D. B. Otocz zieloną ramką postać, która należała do zakonu rycerskiego mającego w swoich szeregach głównie Francuzów C*.. Łebsko, Gopło, Solińskie b) Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli numery, którymi oznaczono podane zbiorniki wodne na mapie.. b)Zaznacz pionowymi liniami obszar, w którym wybuchły trzy powstania c)Zakreśl ukośnymi liniami zasięg powstania rozpoczętego w grudniu 1918 rokuNa mapie oznaczono numerami od 1. do 5. wybrane miejsca na Ziemi..

c) Zapisz w odpowiednich miejscach nazwy mórz oznaczonych numerami na mapie.

Wpisz we właściwych miejscach tabeli numery, którymi oznaczono te obszary, oraz litery odpowiadające nazwom roślinności charakterystycznej dla danego klimatu.. Następnie wykonaj polecenia.. Maturalne karty pracy zakres rozszerzony.. Zadanie 18.. Nazwa zbiornika wodnego najstarsze Numer na mapie najmłodsze Zadanie 16.Rozpoznaj wybrane parki narodowe po ich cechach i wpisz ich nazwy w tabeli.. W dniu 21 marca, w miejscu oznaczonym na mapie numerem 1, wysokość Słońca w momencie górowania jest większa niż w miejscu oznaczonym numerem 4.a) Uporządkuj poniżej podane zbiorniki wodne w kolejności od najstarszego do najmłodszego, wpisując ich nazwy w odpowiednie miejsca tabeli.. 1 2 9 Pierwsze cywilizacje 3 Wpisz w wyznaczone miejsca nazwy właściwych grup społecznych starożytnego Egiptu przedstawionych na ilustracjach.a) Napisz w wyznaczonym miejscu na mapie nazwę rzeki przepływającej przez Egipt.. Poniżej przedstawiono opisy trzech spośród województw Polski oznaczonych na mapie, odnoszące się do ich gospodarki surowcowej.D.. Wszystkie gnomony mają wysokość 1 metra.. Na każdym rysunku podpisano kierunek północny.Sprawdź poprawność wykonania zadania, korzystając z odpowiednich map w atlasie geograficznym..

4 Wpisz w odpowiednich miejscach na mapie numery, którymi oznaczono wymienione w ramce pasma.

najstarsze -> Nazwa zbiornika wodnego:Gopło Numer na mapie: 3 młodsze -> Nazwa zbiornika wodnego:Łebsko Numer na mapie: 1 najmłodsze -> Nazwa zbiornika wodnego:Solińskie Numer na mapie: 5 Zadanie 16.. 2013-03-18 18 .Na rysunkach oznaczonych numerami 1-3 przedstawiono gnomony i rzucane przez nie cienie w momencie górowania Słońca w dniu 22 czerwca w trzech spośród czterech miejsc oznaczonych na mapie literami.. We wszystkich miejscach oznaczonych numerami na mapie można co najmniej raz w roku obserwować Słońce w zenicie.. Otocz czerwoną ramką postać, która należała do zakonu rycerskiego walczącego w XIV i XV wieku z Polską (na w bitwie pod Grunwaldem w 1410 r.) W którym z punktów zaznaczonych na mapie jest wówczas godzina 20.20 czasu strefowego 14 maja?. Uzupełnij tabelę.. Wpisz litery, którymi oznaczono na mapie dwa miejsca znajdujące się w strefie subdukcji.. Maksymalna liczba punktów do uzyskania to 60.Na mapie oznaczono literami A−D położenie wybranych miejsc na Ziemi.. Zadanie 1.1.. Nazwa parku narodowego Charakterystyczna cecha 1 Ojcowski Park Narodowy Krajobraz krasowej doliny Prądnika, skaliste zbocza, skałki, jaskinie.Zapisz w odpowiednich miejscach na mapie nazwy dwoch wielkich rzek ktore przeplywaja przez mezopotamie Podkresl wlasciwe dokonczenie zdania Miasto Ur zostalo oznaczone na mapie cyfra 1..

Zapisz w odpowiednich miejscach nazwy mórz oznaczonych numerami na mapie ... wódz Waregów, który miał przybyć w 862r.

0-10 pkt.. Odległość od mórz i oceanów.. Na podstawie: Atlas geograficzny dla szkół średnich, Warszawa 1998.. Wpisz nazwy tych form w odpowiednie miejsca .palestyna w xiii-x w. p.n.e. Zatoka Perska, Morze Śródziemne, Morze Martwe, Morze Czerwone 1 Wpisz w odpowiednich miejscach na mapie nazwy mórz z ramki.. granit, plutonizm, metamorfizm, piasek, sedymentacja .Zapisz nazwy zakonu, do którego należała każda z ukazanych postaci.. 5 Podaj najwyższe szczyty pasm górskich zaznaczonych w zadaniu 4.. .Kliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ️ Przyjrzyj się mapie ukazanej Egipt w starożytności następnie wykonaj polecenia praca z mapą a napisz w wyzna…b) Podkreśl nazwę miasta, w którym powstawały piramidy.. W czterech państwach spośród oznaczonych na mapie numerami 1-5 przeważają liczebnie wyznawcy religii wymienionych w tabeli .korzystając z atlasu geograficznego, rozpoznaj przedstawione na mapach dorzecz.Wpisz poniżej ich nazwy kontynentów,na których dorzecza te się znajdują..

Ustal, jaki klimat występuje na obszarach oznaczonych na mapie numerami 1-4.

Odpowiedź na zadanie z Oblicza geografii 2.. (0-1) Oceń, czy poniższe informacje dotyczące skutków ruchów Ziemi, obserwowanych 22 czerwca w miejscach oznaczonych na mapie literami, są prawdziwe.. B, D Zadanie 18. najstarsze -> Nazwa zbiornika wodnego: Gopło Numer na mapie: 3 młodsze -> Nazwa zbiornika .b) Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli numery, którymi oznaczono podane zbiorniki wodne na mapie.. Okręgi mają promień równy wysokości gnomona.. W punkcie oznaczonym numerem 4 jest godzina 2.20 czasu strefowego 15 maja.. (2 pkt) Korzystając z określeń podanych poniżej, wypełnij prostokąty w poziomie, tak aby przedstawiały trzy procesy powstawania skał.. Następnie wpisz na mapie Polski numery parków zgodnie z ich numeracją w tabeli.. Reforma 2019Matura z geografii 2017 poziom rozszerzony - arkusz i odpowiedzi.. Wpisz w odpowiednie komórki właściwe nazwy państw oraz ich stolic wybrane z podanych.Egzamin maturalny z geografii Poziom rozszerzony 3 Zadanie 4.. Każde z pasm górskich zamaluj innym kolorem.. Na mapie numerami 1-6 oznaczono wybrane województwa.. W roku 1948 został _____ i _____.. 8.Wpisz obok opisów nazwy odpowiednich pasów krajobrazowych.. c) Zapisz w odpowiednich miejscach nazwy mórz oznaczonych numerami na mapie.. a)Zapisz w odpowiednich miejscach na mapie nazwy państw sąsiadujących z II Rzecząpospolitą w 1922 roku.. na Ruś, zdobyć Wielki Nowogród, Białe Jezioro, Izborsk i założyć tam własne państwo.Opis 3: Dynastia książąt (do 1001) i królów () węgierskich.. Podkresl nazwe stolicy panstwa rzadzonego przez krola Hammurabiego Prosze szybko o pomoc kazdemu daje naj.. Wynik podaj w %.Zapisz obliczenia.Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F jeśli jest fałszywa.. B. Lasy liściaste.. Odległość od mórz i oceanów.. (2 pkt) Oblicz średnie nachylenie stoku od szczytu Łysicy (pole A2) wzdłuż czerwonego szlaku w kierunku WNW do punktu, w którym szlak zmienia kierunek o 90°, położonego na wysokości 470 m n.p.m. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F ‒ jeśli jest fałszywa.Wpisz w odpowiednie miejsca podane nazwy skał zgodnie z podziałem ze względu.. 2014-04-13 15:24:18 Na podstawie poniższych opisów rozpoznaj formy ukształtowania powierzchni ziemi.. Alpy5 Na mapie zaznaczono literami A - D miejsca położone na granicach płyt litosfery..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt