Opisz funkcje tkanek roślinnych

Pobierz

nadaje roślinom sztywność i elastyczność, chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi takimi jak złamania, rozerwania, BUDOWA.. Tkanki powstają w wyniku różnicowania się komórek pierwotnych, niezróżnicowanych.. Największe zróżnicowanie tkanek roślinnych dotyczy roślin okrytonasiennych.Cechy wszystkich tkanek okrywających: - występują zawsze na powierzchni organów - funkcja ochronna - muszą zagwarantować kontakt z otoczeniem i wymianą między rośliną a środowiskiem - wszystkie komórki ściśle do siebie przylegają a) tkanki okrywające pierwotne - zbudowane są z komórek żywych, ułożone w jedną warstwę A1) epiderma (skórka)Tkanki roślinne budowa i funkcje TKANKI ROŚLINNE Tkanka to zespół komórek o wspólnym pochodzeniu i podobnej budowie.. Czteroznakowy kod zapisany przy każdym zadaniu wskazuje na jego pochodzenie: S/N - "stara"/"nowa" formuła; P/R - poziom podstawowy/rozszerzony; np. 08 - rok 2008.. Gromadzenie substancji zapasowych, np. w komórkach nasion wakuole magazynują białka zapasowe.Funkcje wakuoli/wodniczki: Trawienie wewnątrzkomórkowe - wakuole lityczne są odpowiednikami lizosomów zwierzęcych.. Przykładowe zadania do sprawdzenia wiedzy - ustnie.. Tkanki roślinne.. FUNKCJA.. Wykształcenie tkanki chłonnej w korzeniu i tkanek okrywających w pędzie oraz wytworzenie tkanek przewodzących i mechanicznych umożliwiło tym roślinom opanowanie środowiska lądowego i osiągnięcie znacznych rozmiarów ciała.W prawidłowym rozwoju roślin takie zmiany zachodzą w końcowym etapie różnicowania się komórek i tkanek..

Budowa i funkcje liścia.

Tkanki roślinne możemy zaś podzielić na twórcze i stałe: stałe: miękiszowa, wzmacniająca, przewodząca, okrywająca twórcze : kambium, fellogen, stożki wzrostu, Tkanki twórcze to grupa tkanek młodych mających charakter embrionalny.Spośród niżej wymienionych cech tkanek roślinnych, wybierz dwie cechy budowy naczyń świadczące o przystosowaniu do opisanej funkcji i wyjaśnij ich znaczenie.. Jest ona umiejscowiona w łodydze tuż pod skórką.. nadaje roślinom sztywność i elastyczność, chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi takimi jak złamania, rozerwania, BUDOWA.. Tkanki przewodzące.. -.Tkanka mechaniczna - tkanka roślinna stanowiąca szkielet rośliny, który chroni jej wnętrze przed uszkodzeniami mechanicznymi.. Każda tkanka składa się z komórek o charakterystycznej wielkości, kształcie i rozmieszczeniu.Wymień rodzaje znanych Ci tkanek roślinnych., Scharakteryzuj tkankę twórczą., Gdzie w roślinie występuje tkanka twórcza?, Scharakteryzuj tkankę okrywającą oraz podaj miejsce jej występowania w roślinie., Opisz tkankę miękiszową i podaj miejsce jej występowania w roślinie., Jakie znasz tkanki przewodzące?.

Wpisz w odpowiednich miejscach nazwy tkanek roślinnych.

Podaj dwa przykłady tkanek roślinnych zbudowanych z komórek martwych.. Magazynują substancje o charakterze .Tkanki roślinne: Tkanki okrywające:-chronią roślinę przed uszkodzeniami mechanicznymi-zabezpieczają wnętrze rośliny przed nadmiernym promieniowaniem Tkanki miękiszowe:-pełni funkcje magazynującą Tkanki wzmacniające:-chronią organy przed złamaniem, zgnieceniem, zapewniają roślinie wytrzymałość Tkanki przewodzące:-przewodzenie substancji odżywczych-przewodzenie wody i soli mineralnych Tkanki wydzielnicze:-wytwarzają miód, sok mleczny, nektar który zwabia owady .- Opisz, jak grzyby realizują podstawowe funkcje życiowe takie jak odżywianie, oddychanie i rozmnażanie.. Komórki maja wydłużony kształt i celulozową nierówno zgrubiałą ścianę komórkową.tkankę miękiszową tkankę wzmacniającą tkankę przewodzącą Tkanka okrywająca Oddziela wnętrze ciała rośliny od środowiska zewnętrznego i spełnia funkcje ochronne.. Zadania pochodzą z oficjalnych arkuszy maturalnych CKE, które służyły przeprowadzaniu majowych egzaminów.. FUNKCJA.. rozróżnia się dwa rodzaje tkanek wzmacniających zwarcicę (kolenchymę) i twardzicę (sklerenchymę), zwarcica - komórki tej tkanki są żywe i zawierają chloroplasty..

Określ rolę każdej z tych tkanek.

Tkanka okrywająca dzieli się na: pierwotną - występuje od początku życia rośliny, epiderma okrywa łodygę i liście, epiblema zaś korzeńCharakterystyka tkanek roślinnych Tkanka jest to zespół komórek o wspólnym pochodzeniu, podobnej budowie i pełniących tę samą funkcję w organizmie.. Organami roślinnymi są liście, korzenie i łodygi.. - zbudowane są z małych cienkościennych komórek, które nieustannie się dzielą.. rozróżnia się dwa rodzaje tkanek wzmacniających zwarcicę (kolenchymę) i twardzicę (sklerenchymę), zwarcica - komórki tej tkanki są żywe i zawierają chloroplasty.. W trakcie wzrostu komórki zlewają się i tworzą dużą wakuolę centralną.. Tkanki dzielimy na roślinne i zwierzęce.. Typy liści: liście pojedyncze (lipa, dąb) i złożone ( kasztanowiec, jesion).. U współczesnych roślin wyróżnia się tkanki twórcze i stałe.Tkanki roślin naczyniowych wykazują wysoki stopień specjalizacji i zróżnicowania.. Tkanki roślinne dzielą się na: -tkanki twórcze, np. miazga -tkanki stałe Tkanki stałe dzielą się na: -miękiszowe=miękisz asymilacyjny, spichrzowy, zasadniczy -okrywające=skórka, korek -przewodzące=łyko, drewno -wydzielnicze=włoski gruczołowe, miodniki .9..

Najważniejsze funkcje korzenia: Pobieranie wody i soli mineralnych.

Uzupełnij tabelę.. 5.Opisz budowTkanka to zespół komórek o podobnej budowie, wyspecjalizowanych do pełnienia określonych funkcji w organiźmie.. Do niżej podanych tkanek roślinnych dopasuj pełnione przez nie funkcje: a) zwarcica 1. chroni starsze organy roślinne przed wysychaniem i urazami mechanicznymi b) korek 2. zapewnia wytrzymałość organów roślinnych na zginanie i .Edytowano: 19-05-2020, godz. 18:22 Korzeń jest nadziemnym organem wegetatywnym roślin nasiennych.. 3.Wymień nazwy organów wegetatywnych roślin.. Podaj ich nazwy, funkcje i miejsce występowania w roślinie., Scharakteryzuj tkankę wzmacniającą i podaj miejsce jej występowania w roślinie.1.Wymień nazwy tkanek roślinnych stałych.. 2.Opisz, przystosowania budowy poszczególnych tkanek roślinnych do pełnienia określonych funkcji.. Tkanki roślinne 1.. - Omów budowę, rolę i lokalizację tkanek roślinnychRośliny, pnąc się do światła, potrzebują elementów usztywniających ich wiotkie ciała.. Umożliwia wzrost roślin w górę oraz warunkuje elastyczność i sztywność.. Komórki maja wydłużony kształt i celulozową nierówno zgrubiałą ścianę komórkową.Tkanka - Budowa - Funkcje Tkanka okrywająca żywa (skórka) - jednowarstwowa, zbudowana z żywych komórek, ściśle do siebie przylegających, pozbawionych chloroplastów, pomiędzy komórkami skórki znajdują się aparaty szparkowe funkcja ochronna, uczestniczy w wymianie gazowej, transpiracja, pobieranie wody z glebyTKANKA WZMACNIAJACA.. TKANKI I ORGANY ROŚLINNE 1.. TKANKA WZMACNIAJACA.. Powstanie tkanek jest zatem odpowiedzią na czynniki środowiska.. Tkanki twórcze.. Nazwij wskazane na rysunku elementy budowy aparatu szparkowego.. - Wyjaśnij, czym są porosty i jakie jest ich znaczenie.. Funkcje wakuol: Regulacja gospodarki wodnej komórek .. Częściowy lub całkowity zanik ścian poprzecznych między członami naczyń.RODZAJE TKANEK: - Tkanki twórcze, czyli merystematyczne - odpowiedzialne za wzrost rośliny; - Tkanki okrywające - ochraniające roślinę, ale i zapewniające komunikację z otoczeniem; - Tkanki miękiszowe - wypełniające ciało rośliny i spełniające.Młode komórki roślinne zawierają małe,ale dość liczne wakuole.. Trawią: Wakuole lityczne uczestniczą w powstawaniu tkanek martwych, np. drewna, korka.. Niewielkie światło komórek w związku z silnie zgrubiałymi ścianami.. Utrzymanie turgoru.. Tkanka to grupa komórek o podobnym pochodzeniu i budowie, pełniąca w organizmie określoną funkcję.. Miejsce przechowywania wydalin, wydzielin i barwników (glikozydów antocyjanowych i flawonowych).. - Opisz znaczenie grzybów w przyrodzie, w tym także dla człowieka.. 4.Wymień podstawowe funkcję i opisz budowę zewnętrzną korzenia.. 2.Wskaż miejsce występowania w roślinie i wymień funkcję miazgi..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt