Kartkówka właściwości ciał stałych cieczy i gazów

Pobierz

CIAŁO FIZYCZNE to każdy przedmiot, a także istota żywa, która może stanowić obiekt badania fizyki.. Opisując właściwości substancji, zawsze zwracamy uwagę na to, w jakiej postaci ona występuje - stałej, płynnej czy może gazowej.. Budowa ciał stałych, cieczy i gazów Treść w załączniku.Właściwości fizyczne ciał stałych, gazów i cieczy wynikają głównie z różnic w ich budowie cząsteczkowej.. Podanie tematu lekcji: Stany skupienia substancji - właściwości ciał stałych, cieczy i gazów II.. Właściwości ciał stałych: - mają własny określony kształt i objętość; - odznaczają się różnymi cechami takimi jak: twardość ciał określa się za pomocą skali Mohsa (najtwardszym minerałem jest diament, który ma 10 w skali Mohsa) sprężystość, np. gąbka, guma.. Gazy - nie da się zmienić ich objętość, wypełniają całe wnętrze naczynia.. Ciecze - trudno zmienić ich objętość, wypełniają tylko dno naczynia.. Niektóre ciała stałe (np.:metale,grafit) są dobrymi przednikami ciepła i elektryczności.Budowa ciał stałych, cieczy i gazów.. - maja określony kształt.. Przerwij test.. Ciała stałe zachowują swój kształt i swoją objętość.Ciała stałe mają własny, określony kształt i objętość.. które ciała przewodzą prąd elektryczny i ciepło, a które nie przewodzą?. ciala stałe.. Ciała stałe mogą być sprężyste (np. sprężyna).odpowiedział (a) 14.01.2010 o 09:53..

Właściwości ciał stałych, cieczy i gazów , II.

Najtwardszy jest diament.. Stanowi ono (gdy nie zawiera pary wodnej) mieszaninę azotu (78 %), tlenu (21 %), i pozostałych gazów takich jak dwutlenek węgla i gazy szlachetne, które stanowią tylko 1 %.Fizyka Budowa wewnętrzna i właściwości ciał stałych - WiedzaWłaściwości mechaniczne ciał stałych, cieczy i gazów.. Dodatkowe oznaczenie "Sprawdzona treść" wskazuje, że dany materiał edukacyjny został zweryfikowany przez Redakcję lub ekspertów współpracujących z serwisem.. Ciała stałe - łatwo zmienić ich objętość, mają określony kształt, cechy: plastyczność, kruchość, sprężystość.Właściwości fizyczne ciał stałych, gazów i cieczy wynikają głównie z różnic w ich budowie cząsteczkowej.. Spotkania z fizyką cz. 1 Rozdział II / Właściwości i budowa materii.. Sieć krystaliczna.. Łatwo zmienić objętość: ciał stałych cieczy gazów przewodników elektryczności.. Szczególną właściwoscią ciał stałych jest zdolność przewqodzenia prądu elektrycznego.Ze względu na tę cechę dzielimy je na: - przewodniki.. Zjawiska fizyczne przyporządkuj rodzajom oddziaływań.. Pytanie 1 /9.. Można wyróżnić dwa główne typy przebiegu zestalania się ciał, które, ochładzane, przechodzą ze stanu ciekłego do stałego: 1.Zgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne..

plastyczność, np. plastelina.Właściwości ciał stałych, cieczy i gazów.

test > Właściwości cieczy i gazów, teoria kinetyczno - cząsteczkowa.. Najbardziej rozpowszechnionym gazem w przyrodzie jest powietrze.. Uzupełnij tabelkę wpisując w odpowiednią rubrykę nazwę oddziaływania.Najpierw kilka prostych pytań: czym różni się przewodnik od izolatora?. Polecenie 1.2 Podaj przykłady sytuacji, w których rozszerzalność cieplna ciał stałych, cieczy i gazów przeszkadza nam w życiu codziennym.opisuje budowę mikroskopową ciał stałych, cieczy i gazów określa i porównuje właściwości ciał stałych, cieczy i gazów analizuje różnice gęstości (ułożenia cząsteczek) substancji w różnych stanach skupienia wynikające z budowy mikroskopowej ciał stałych, cieczy igazów stosuje do obliczeń związek międzyFizyka Budowa wewnętrzna i właściwości gazów - WiedzaGęstość wybranych ciał stałych, cieczy i gazów - tabelabudowy ciał stałych, cieczy i gazów 3.. 2010-12-10 20:57:31; Przyroda, klasa .Ciała stałe mają swój kształt i objętość.. Właściwości ciał stałych, cieczy i gazów W ciałach stałych atomy tworzą sieci krystaliczne (lód, kwarc, diament) lub są luźno powiązane np. w żywicy, plastiku czy szkle.Właściwości ciał stałych, kryształy str. 50 - 67 TEST Właściwości cieczy i gazów, teoria kinetyczno - cząsteczkowa STRESZCZENIE Właściwości cieczy i gazów, teoria kinetyczno - cząsteczkowa str. 50 - 673.CIAŁA STAŁE: - posiadajuą własny,określony kształt, - posiadają własną objętość; - trudno jest je rozciągnąć,wygiąć lub ścisnąć..

Właściwości fizyczne gazów .

W ten sposób określamy stan skupienia substancji.Właściwości ciał stałych, cieczy i gazów - FIZYKA.. - trudno zmienic ich objęctośc.. Z jednej strony cząsteczki cieczy pozostają w odległościach zbliżonych do charakterystycznych dla ciał stałych (nieco większych od średnicy ich cząsteczek), z drugiej - swobodnie przemieszczają się względem siebie (charakteryzują się wysoką ruchliwością).Właściwości cieczy i gazów 2012-06-24 20:31:30 podaj przykłady ciał stałych, cieczy i gazów 2011-02-27 17:44:45 unoszenie się ciepłych gazów i cieczy 2009-12-09 22:59:3310.. 2010-12-13 19:20:29; Znacie jakieś informacje o właściwości gazów?. Weryfikacja tekstu odbywa się na następujących poziomach:Podaj inne niż wymienione w rozdziale przykłady praktycznego wykorzystania rozszerzalności ciał stałych, cieczy i gazów.. Powrót do działu budowa materii.. Zmiana kształtu ciała stałego, czyli odkształcenie (trwałe lub nietrwałe), jest możliwa przy działaniu na nie odpowiednią siłą.. - przyjmują kaształt naczynia w którym się znajduje.. Część właściwa Przypomnienie następujących pojęć: ciało fizyczne, substancja, stan skupienia substancji.. - moga być kruche, spręzyste lub plastyczne.10.. Podanie przez uczniów przykładów ciał fizycznych w stanie stałym, ciekłym i gazowym.. 2010-12-13 18:59:06; jakie są właściwości gazów?.

Podstawowe właściwości cieczy, gazów i ciał stałych.

Pierwiastek.. Cząsteczki (atomy) tworzące ciała stałe znajdują się w niewielkiej odległości od siebie i są ze sobą silnie związane.. Zmiany stanów skupienia to: * topnienie *krzepnięcie *parowanie *skraplanie *sublimacja *resublimacja RODZAJE ODDZIAŁYWAŃ MIĘDZY.Właściwości cieczy i gazów 2012-06-24 20:31:30; Opisz właściwości gazów szlachetnych ?. Ciała stałe odznaczają się różnymi cechami, np.:kruchością, sprężystością,plastycznością oraz twardością.. :D 2011-04-06 18:02:49; Chemia: Jakie są właściwości fizyczne gazów szlachetnych?. co to jest pow.• Warunki energetyczne istnienia ciał stałych, gazów i cieczy: stan układu opisywany jest przez wartość jego średniej energii kinetycznej i potencjalnej • Parametr stanu P < > < > = kin pot E E P P >> 1 ciała stałe P << 1 gazy P ≈1 ciecze2.. Właściwości i budowa materii , Klasa 7 , Spotkania z fizyką , Fizyka , Reforma 2017 .Trzy stany skupienia i ich właściwości.. - półprzewodniki.. Fizyka: teoria, prawa i wzoryCiecze łączą ze sobą cechy gazów i ciał stałych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt