Odejmowanie ułamków dziesiętnych przykłady

Pobierz

Jeżeli wykonasz poprawnie dwa kolejne przykłady z danego poziomu, możesz przejść na następny poziom.. Animacja.. Przykłady: 0,1; 2,34-5,107; Każdy skończony ułamek dziesiętny można zapisać w postaci ułamka zwykłego, z mianownikiem równym potędze liczby 10. podpisaniu przecinka pod przecinkiem oraz o postawieniu przecinka w wyniku!. Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.. Jeśli poprawnie rozwiążesz przykłady a) i b) z jednego poziomu, możesz przejść na następny poziom.Temat w podręczniku: 2.. Sprawdziany: Ułamki dziesiętne (podstawy) (8 zadań) Działania na ułamkach dziesiętnych (8 zadań)wariacja matematyka.. 1) Wykonaj dzielenie ułamków dziesiętnych: a) 0, 3945: 0, 08.Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych Przykłady z naszej społecznościW tym kanale znajdziesz pełny wykład - 100% lekcji - z Matematyki dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.. ĆWICZENIE.. Animacja.. * Pamiętaj, że na końcu liczby dziesiętnej, po przecinku możesz dostawiać zera, np. 17,2 + 8,54 = ?. Przykładowe zadania: Zad.. obliczanie jakim procentem jednej liczby jest druga liczba dodawanie ulamkow zwyklych działania pisemne przykłady, mnożenie i dzielenie wyrażeń algebraicznych .. Inne zagadnienia z tej lekcjiW takim razie możemy sformułować zasadę dotyczącą dzielenia liczb dziesiętnych (ułamków dziesiętnych)..

Mnożenie ułamków dziesiętnych.

Przykład 1.. Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych 2 x 45 min Cele ogólne • doskonalenie sprawności rachunkowej • wykorzystywanie i tworzenie informacji • wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji • rozumowanie i argumentacja Cele szczegółowe Uczeń: • dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne w pamięciliczby nat dod i odejm D liczby nat dod i odejm do pełnych 10 liczby nat dod i odejm Dodawanie i odejmowanie Mnożenie i dzielenie w pamięci Mnożenie-i-dzielenie Mnożenie-własności Dzielenie-rozdzielność Porównywanie-różnicowe-i-ilorazowe Dzielenie-z-resztą Dzielenie Kolejność-działań z jeżykiem A Kolejność działań A Kolejnosc-dzialan- B Kolejność działań C1 .Przykład.. pociągi - dodawanie.. Działania pisemne.. Pokaż rozwiązanie zadania.. Odpowiedzi.. mnożenie i dzielenie przez 10, 100, 1000. mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych.. "Dodawanie i odejmowanie ułamków 1 Wykonaj działania.. Liczby dziesiętne .Odejmowanie ułamków dziesiętnych Zasada, o której trzeba pamiętać, to podpisywanie przecinka pod przecinkiem i ewentualne dopisanie zer (jeśli liczba cyfr po przecinku jest inna .Ćwiczenie nr 15, Dodawanie ułamków zwykłych i dziesiętnych - przykłady Ćwiczenie nr 16, Odejmowanie ułamków zwykłych - zadania - szkoła podstawowa Ćwiczenie nr 17, Odejmowanie ułamków zwykłych - ułamki Ćwiczenie nr 18, Skracanie ułamków zwykłych - ćwiczenia Ćwiczenie nr 19, Skracanie ułamków niewłaściwych - przykłady Ćwiczenie nr 20, Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych - zadania - szkoła podstawowaĆwiczenie polega na uzupełnieniu poszczególnych kroków będących częścią dłuższego zadania - na przykład poszczególnych kroków podczas przekształcania wyrażeń albo rozwiązywania równań..

Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych.

Ułamki dziesiętne - wprowadzenie.. Przykład 1. karta walentynkowa.IV Ułamki dziesiętne Ułamek dziesi´tny - karta pracy IV.1.1 Zapisz ułamki zwykłe i liczby mieszane w postaci ułamków dziesiętnych, a ułamki dziesiętne w postaci ułamków zwykłych lub liczb mieszanych.. Przykłady: Po zamianie ułamka dziesiętnego na zwykły, często ułamek zwykły można jeszcze skrócić.. dodawanie na paragonie.. PRZYPOMNIENIE.. Przykłady:Mnożenie ułamków dziesiętnych, na przykład 4x0,6 (zwykłym sposobem) Rozwiąż co najmniej 5 z 7 pytań, aby przejść na następny poziom!. W przypadku, gdy któryś z ułamków jest dłuższy, to w krótszym brakujące miejsca uzupełniamy zerami.. Zadanie - odejmowanie ułamków dziesiętnych Wykonaj odejmowanie pisemne: a) 100,5-98,71 b) 234-89,052 c) 1-0,059.. 0,50 - 0,16 = 0,34 Dodając lub odejmując ułamki dziesiętne sposobem pisemnym, zwracamy uwagę, aby przecinek był pod przecinkiem, jedności pod jednościami, części dziesiąte pod częściami dziesiątymi itd.. liczby i ich zbiory procenty zadania szkoła podstawowa, wykonaj potęgowanie y 1 zagadki matematyczne liceum.. Przykład 2.. Zadania.. Pokaż rozwiązanie zadania.. a) 1 7 + 4 7 b) 1 5 + 3 5 c) 1 3 + 1 3 d) 2 10 + 1 10 e) 5 13 + 3 13) f 5 21 + 11 21 g) 25 31 + 4 31 h) 8 17 + 7 17 i) 4 9 + 3 9 j) 5 16 + 4 16 k) 5 23 .Rachunki pamięciowe na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych..

dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych.

Dzielenie ułamków dziesiętnych.Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych.. Droga, prędkość, czas * SPRAWDZIANY / KLASÓWKI - KLASA V.. Zadania.. Obejrzyj drugą część wideolekcji, z której dowiesz się jak odejmuje się ułamki dziesiętne.Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych.. * PO LEKCJI UCZEŃ BĘDZIE UMIAŁ DODAWAĆ I ODEJMOWAĆ PISEMNIE LICZBY DZIESIĘTNE *Przykłady: a).. działania w pamięci.Odejmowanie ułamków dziesiętnych (trudne) Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych - puzzle Mnożenie ułamków dziesiętnych Dzielenie ułamków dziesiętnych.. Poziom A Wykonaj dodawanie.. bąbelki - dodawanie.. Film dostępny na portalu epodreczniki.pl.Dodając lub odejmując od siebie ułamki dziesiętny sposobem pisemnym, zapisujemy je pod sobą tak aby przecinki w obu ułamkach znajdowały się nad sobą.. Przykład: Wykonaj pisemnie działania: a) b) Dodając lub odejmując pisemnie ułamki dziesiętne, możemy uzupełnić brakujące cyfry części ułamkowych zerami.Operację tą wykonujemy w taki sam sposób, jak dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych, z tą różnica, że liczby pod sobą zapisujemy, by przecinek był pod przecinkiem, jedności pod jednościami.. Proste, odcinki, kąty.. Dzielenie ułamków zwykłych..

Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych.

Ćwiczenie to stanowi idealną rozgrzewkę przed samodzielnym rozwiązywaniem całych przykładów.. Ułamki, procenty, liczby dziesiętne .Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesietnych Przykłady z naszej społecznościPrzy pisemnym dodawaniu i odejmowaniu liczb dziesiętnych pamiętaj o .. Oblicz sposobem pisemnym: a) 65,50 - 49,78 Liczby podpisujemy tak, aby przecinek był pod przecinkiem.. Wykonajmy sprawdzenie: 19,85 + 1,75 21,60.. Przypomnijmy, jak wykonujemy dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych.. Przykład \(0,845+0,37\)Ułamki dziesiętne.. Ułamki zwykłe - powtórzenie * KARTKÓWKI - KLASA VI.. Dodajemy ułamki tak, jakby przecinka nie było.Odejmowanie ułamków dziesiętnych ; Dodawanie ułamków zwykłych o różnych mianownikach ; Odejmowanie ułamków zwykłych o różnych mianownikach ; Dodawanie liczb mieszanych ; Dodawanie: liczba mieszana + dziesiętna ; Dodawanie pisemne liczb czterocyfrowych ; Odejmowanie pisemne liczb czterocyfrowychUłamki dziesiętne zapisujemy przy pomocy cyfr i przecinka.. ĆWICZENIE.Zadanie - odejmowanie pisemne liczb naturalnych Wykonaj odejmowanie pisemne: a) 5834-285 b) 50003-45839 c) 7895-6906.. Notatka do zeszytu: "Obliczając iloraz dwóch ułamków dziesiętnych, najpierw mnożymy dzielną i dzielnik przez 10, przez 100 lub przez 1000 itd., tak, aby dzielnik był liczbą naturalną, a następnie wykonujemy dzielenie.. Powodzenia:) Tomasz D. GwiazdaRozkład liczb na czynniki pierwsze ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt