Budowa komórki zwierzęcej opis

Pobierz

Pełny opis.. Ponadto w komórce zwierzęcej mogą jeszcze występować czasami wakuole, pęcherzyki pinocytotyczne, kosmki oraz inne mniej znaczące utwory.Normalnie wykształcona komórka zwierzęca oprócz wspomnianych już podstawowych części składowych - błony komórkowej, cytoplazmy, jądra komórkowego z jąderkiem, ograniczonego błoną jądrową - zawiera retikulum endoplazma tyczne, mitochondria, układ Golgiego, rybosomy, lizosomy i centrosomy.. Każda komórka jest otoczona błoną komórkową.. Pojedyncza komórka może być żywym organizmem (np. bakterie).. Ponadto w komórce zwierzęcej mogą jeszcze występować czasami wakuole, pęcherzyki pinocytotyczne, kosmki oraz inne mniej znaczące utwory.komórka zwierzęca.. Błona Komórkowa - komórka jest otoczona błoną komórkową.Normalnie wykształcona komórka zwierzęca oprócz wspomnianych już podstawowych części składowych - błony komórkowej, cytoplazmy, jądra komórkowego z jąderkiem, ograniczonego błoną jądrową - zawiera retikulum endoplazma tyczne, mitochondria, układ Golgiego, rybosomy, lizosomy i centrosomy.. Budowa komórki roślinnej - podstawowa DO DRUKU - na schematach są uwzględnione do podpisania nazwy struktur komórkowych zawarte w nowej podstawie programowej dla podstawówki; czyli jądro komórkowe, cytoplazma, błona komórkowa, ściana komórkowa, mitochondrium, chloroplast, wakuola.KOMÓRKA Budowa i funkcje KOMÓRKA to najmniejsza struktura budująca organizm żywy..

Budowa komórki zwierzęcejBudowa komórki.

W prostej i przejrzystej tabelce przedstawiono podział komórek, ich składniki, a także uproszczone porównanie.. Jądro stanowi niejako najważniejszą część komórki - nie tylko jest swoistym centrum dowodzenia, zawiera także materiał genetyczny, a wraz z nim, "przepis" na cały organizm.. Komórki budują tkanki.. kytos) jest najmniejszą jednostką strukturalną i funkcjonalną wszystkich organizmów.. Ogólne wiadomości.. aparat Golgiego - przechowuje i modyfikuje białka wytworzone w siateczce śródplazmatycznej.. Projekt na biologię w klasie 5.odpowiedział (a) 14.09.2012 o 18:48.. Plakat dydaktyczny ukazujący schemat budowy komórki zwierzęcej, roślinnej, grzybowej oraz bakteryjnej.. Budowa .. Składnikiem budującym KAŻDĄ żywą komórkę jest błona komórkowa.. Tuż pod ścianą komórkową * zwierzęta- jedyna warstwa okalająca komórkęBudowa komórki zwierzęcej: 1 - jąderko; 2 - błona jądra komórkowego; 3 - rybosom; 4 - pęcherzyk; 5 - szorstkie retikulum endoplazmatyczne; 6 - aparat Golgiego; 7 - mikrotubule; 8 - gładkie retikulum endoplazmatyczne; 9 - mitochondrium; 10 - wakuole; 11 - cytoplazma; 12 - lizosom; 13 - centriola.Cytoszkielet komórki budują trzy rodzaje filamentów: mikrofilamenty, filamenty pośrednie i mikrotubule..

Budowa komórki - roślinnej, zwierzęcej i bakteryjnej_1.

FUNKCJA.. Podaj numery oraz nazwy dwóch organelli komórki spośród 1 4, które są ograniczone dwiema błonami lipidowo białkowymi Zadanie 11.. Mitochondrium - w nich odbywa się oddychanie komórkowe, w którym wytwarzana jest energia potrzebna komórką do procesów życiowych.. Komórka zwierzęca • W centrum komórki zwierzęcej brakuje dużej wakuoli, plastydów oraz ściany komórkowej.. Ściana komórkowa.. ściana komórkowa-pełni funkcje ochronną i nadaje kształt komórce.Komórki eukariotyczne tworzą organizmy wielokomórkowe, np. człowiek; Niższe formy żyją pojedynczo lub w koloniach, np. drożdże, ameby.. jądro komórkowe - zawiera materiał genetyczny, który odpowiada za prawidłowe funkcje.. Zawiera materiał genetyczny (DNA), kontroluje przebieg większości procesów życiowych Jądro komorkowe Zgłoś błąd.. komórki.. Kształty komórek zwierzęcych są bardziej zróżnicowane niż roślinnych: mogą być one podłużne, okrągłe, wielokątne lub drzewkowate.. Ta różnorodność jest możliwa, gdyż komórki zwierzęce nie są ograniczone sztywną ścianą komórkową.. Jądro komórkowe- odpowiada za wszystkie funkcje życiowe, które zachodzą w komórc.. Układy narządów składają się na organizm.Rodzaje komórek.. cytozol (cytoplazma) - znajdują się w niej organelle .Komórki zwierzęce mają rozmaite kształty, wielkości i kolory..

Organizmy żywe zbudowane są z komórek.

Komórka to podstawowa jednostka strukturalna organizmu.. BŁONA KOMÓRKOWA - ma postać płynnej mozaiki.. Komórka (cellula, cytus, gr.. Błona komórkowa.. Mikrotubule są najgrubsze z tych struktur i mają postać długich, pustych wewnątrz rurek.Budowa komórki prokariotycznej .. Mikrofilamenty to cienkie i elastyczne struktury zbudowane z identycznych globularnych cząsteczek aktyny.. W komórce zwierzęcej występują takie struktury komórkowe, jak: błona komórkowa, cytoplazma, jądro komórkowe, mitochondrium, siateczka śródplazmatyczna, aparat Golgiego.BUDOWA I FUNKCJE KOMÓRKI ZWIERZĘCEJ błona komórkowa - oddziela wnętrze komórki od otoczenia , zapewnia transport różnych substancji do wewnątrz i zewnątrz.. Tkanka to zespół komórek wyspecjalizowanych w pełnieniu określonej funkcji.. Polub to zadanie.. Które organellum występuje tylko w każdej komórce roślinnej?. Komórki różnią się wielkością i kształtem w zależności od pełnionych funkcji w organizmie.Organizm człowieka budują komórki Zwierzęce Zgłoś błąd.. (2 pkt).. Rośliny, zwierzęta * u roślin, znajduje się wewnątrz komórki, tzn. Poniższe rysunki przedstawiają komórkę bakteryjną (A) oraz roślinną (B).Play this game to review Biology.. Zbudowana jest z podwójnej warstwy fosfolipidów, których główki skierowane są w. pokaż więcej..

Wielkość, kształt i organelle komórki zależą od wykonywanej przez nią pracy.OPIS.

Odkrycie to, dokonane niezależnie przez niemieckiego botanika Matthiasa Schleidena w 1838 r. i niemieckiego zoologa Theodora Schwanna w 1 839 r. , stało się .BUDOWA KOMÓRKI ZWIERZĘCEJ o M I T O C H O N D R I U M -małe elektrownie komórki, ma zwykle owalny kształt, dostarcza energii o R Y B O S O M Y mają wygląd drobnych ziarenek, 0dpowiadają za wytwarzanie białek o SIATECZKA ŚRÓDPLAZMATYCZNA toNa rysunku przedstawiono budowę komórki zwierzęcej.. Zobacz jak zrobić komórkę zwierzęcą w modelu trójwymiarowym z masy papierowej.. Cytoplazma otoczona jest jedynie błoną, która jest elastyczna i .Komórki - ze względu na obecność lub brak jądra komórkowego - dzielimy na bezjądrowe i jądrowe.. Wyłącznie rośliny *zbudowana z celulozy * warstwa zewnętrzna *warstwa ochronna *przepuszcza wodę, dwutlenek węgla, tlen * wzmacnia komórkę.. Błona komórkowa (plasmolemma, cytolemma, plazmolema) • Ma wygląd dwóch warstw ciemnych ( białka) przedzielonych warstwąWersja 1A - Budowa komórki zwierzęcej.. Komórki żywych organizmów są bardzo różnorodne.. Komórka zwierzęca - w komórce zwierzęcej znajduje się: błona komórkowa, wodniczka, siateczka śródplazmatyczna, jądro komórkowe, mitochondrium, aparat Golgiego, cytoplazma.. Większość jest zbudowana z cieniutkiej błony, otaczającej częściowo przezroczystą, galaretowatą substancję, i wiele maleńkich części wewnętrznych nazywanych organellami..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt